Networking

WFTV Cardiff: Networking Event

10th September 2019 18:30

Cameo Club Pontcanna | 3 Pontcanna Street | CF11 9HQ 

Tuesday, 10 September 2019 from 18:30 to 20:30

Our networking events are for members and anyone considering becoming a member, so please do come along to this month’s Cardiff networking to meet our WFTV Wales team in a friendly and informal setting.

This will be an opportunity to find out more about WFTV and answer any questions you might have. At the event, we will also be talking about our WFTV  Pat Llewellyn Bursary, which this year will give two awards to Welsh female applicants – this includes both women of Welsh origin and women working in Wales. The winners will each receive £10,000 to develop their own factual entertainment or factual TV project. Applications are open to any woman with a unique project, suitable for a TV commission. Even if you have never made a programme before you can apply.

This event is open to WFTV members and non-members. Non-members please click here to book your tickets. If you would like to join WFTV our membership costs just £100 + VAT/yr and for members outside London and the M25 membership costs £50 + VAT/yr. To find out more, please click here or email admin@wftv.org.uk

Members, please log-in to your account and book your ticket via Eventbrite as usual.

This event is for women in the film and television industry only.

 

Mae ein digwyddiadau rhwydweithio ar gyfer ein haelodau ac unrhyw un sy’n ystyried dod yn aelod, felly dewch i ymuno gyda’n tîm WFTV Cymru mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar i gyfarfod â phobl ac i glywed rhagor am WFTV a’r hyn y gallwn ni ei gynnig.

Bydd yn gyfle i gyfarfod trefnwyr WFTV Cymru a fydd yn bresennol. Gallent ateb unrhyw gwestiynau a fydd gennych am WFTV a byddent yn fwy na pharod i wrando ar eich adborth.

Women in Film & TV (UK) yw’r prif sefydliad ar gyfer merched sy’n gweithio o fewn y diwydiant creadigol o fewn y Deyrnas Gyfunol ac yn rhan o rwydwaith rhyngwladol sy’n meddu ar 13,000 o aelodau benywaidd. Mae ein haelodau yn dod o gefndiroedd amrywiol sy’n cwmpasu ystod eang o fewn y diwydiant creadigol.

Rydym yn trefnu a chynnal llu o weithgareddau drwy gydol y flwyddyn gan gyflwyno seremoni wobrwyo aruchel bob mis Rhagfyr ynghyd â rhaglen fentora ar gyfer merched. Rydym yn cynnal nosweithiau rhwydweithio, gan gydweithio gyda chyrff eraill o fewn y diwydiant ar brosiectau ymchwil a lobïo o safbwynt materion o ddiddordeb benywaidd.

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd cychwynnol i gael rhagflas cyn ymaelodi yna cofrestrwch trwy gyfrwng y ddolen WFTV Non-Members Ticket.

Mae’r digwyddiad ar gyfer merched o fewn y diwydiant ffilm a theledu’n unig, mae’n agored i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau o WFTV. Os nad ydych eisoes yn aelod ac yr hoffech ymuno, cliciwch ar y ddolen isod neu e-bostiwch admin@wftv.org.tv.